Referater af generalforsamling
Referat af generalforsamling 24.03.2011

Generalforsamling ABK 91.

 

Dato: 24.03.2011

 

Deltagere:  Inge – Jesper - Anni – Poul Anker – Ruth - Tina – Mia – Ken - Thomas R – Britt – Ulrik – Poul – Ronni – Thomas Ref. – Jørgen - Britta – Gert - Michael – Henning – Sv. Aage -Tomas – Jakob – Lone V - Claus C

 

 

Referent: Claus C

 

Dagsorden:

 

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Michael, Henning, Tomas)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Mia, Ruth)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Jørgen, John R)

9.                          Eventuelt

 

 

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Britt som dirigent. Britt modtog og takkede for valget. Britt tilkendegav at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med opslag 3 uger før, og gav herefter ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år en redegørelse af aktiviteterne i  ungdoms-, motions- og turneringsafdelingen samt lidt om fremtiden. Medlemstallet er stærkt reduceret fra ca. 130 til 92 medlemmer. Juleafslutning og klubmesterskaberne samt formandens afgang blev også berørt. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat fandt også plads i beretningen. Beretningen blev godkendt af en enig generalforsamling.

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år gav et lille underskud dog mindre end forventet. Vi forventer et underskud næste sæson, da medlemstallet også forventes noget lavere. Der arbejdes med forskellige løsninger for at få tallet op og derved også resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring under paragraf 3, 4 og 6, hvilket blev fremlagt under pkt. 5 og godkendt af en enig generalforsamling

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen skulle være uændret. Dette forslag blev vedtaget.

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger:

Claus havde valgt at trække sig fra bestyrelsen og derved skulle der vælges en ny. Bestyrelsen foreslog Lone V. der enstemmigt blev valgt

Henning – modtager genvalg

Michael – modtager genvalg

Tomas  -  modtager genvalg

Henning, Michael og Tomas modtog genvalg.

7.

Valg af suppleanter så ud som følger

Mia – modtager genvalg

Ruth – modtager genvalg

Begge blev genvalg af en enig generalforsamling

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger

John R – modtager genvalg

Jørgen – modtager genvalg som revisor

Jørgen og John R modtog genvalget

9.

Michael tog ordet og takkede vores halbestyrer Poul Anker for mange gode timer og en fantastisk hjælp gennem årene, samt en tak til den netop afgåede formand for godt samarbejde med ønsket om alt godt fremover. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden, og takkede alle for nogle fantastiske oplevelser, og ønskede klubben og bestyrelsen held og lykke fremover.


Referat af generalforsamling 25.03.2010

Generalforsamling ABK 91.

 

Dato: 25.03.2010

 

Deltagere:  Jytte – Anni – Poul Anker – Ruth - Tina – Mia – Thomas R – Britt – Ulrik – Kurt – Niels – Ronni – Thomas Ref. – Britta – Gert - Michael – Henning – Tomas – Jakob – John R - Claus C

 

 

Referent: Claus C

 

Dagsorden:

 

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Lars, Jakob og Claus)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Jytte, Mia)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Jørgen, John R)

9.                          Eventuelt

 

 

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Britta Refsgaard som dirigent. Britta modtog og takkede for valget. Britta tilkendegav at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med opslag 3 uger før, og gav herefter ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år en redegørelse af aktiviteterne i  ungdoms-, motions- og turneringsafdelingen. Medlemstallet er stabilt på ca. 130. ABK’s hjemmeside, juleafslutning og klubmesterskaberne blev også berørt. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat fandt også plads i beretningen. Beretningen blev godkendt af en enig bestyrelse.

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år gav et underskud men det var varslet. Vi forventer et positivt resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring for kontingent, hvilket blev fremlagt under pkt. 5

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen hævet for turneringsspillere til kr. 500, motion og ungdom uændret. Dette forslag blev vedtaget.

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger

Lars– ønsker ikke genvalg

Jakob – modtager genvalg

Claus  -  modtager genvalg

Jakob og Claus modtog genvalg

Bestyrelsen foreslog Ulrik Kjær-Jørgensen som kandidat til bestyrelsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7.

Valg af suppleanter så ud som følger

Jytte – modtager ikke genvalg

Mia – modtager genvalg

Mia modtog genvalget og rykkede frem som 1 suppleant

Ruth stillede op og blev valgt som 2. Suppleant

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger

John R – modtager genvalg

Jørgen – modtager genvalg som revisor

Jørgen og John R modtog genvalget

9.

Ingen punkter under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden, og glædede sig til at se alle i den kommende sæson.


Referat af generalforsamling 26.03.2009

Generalforsamling ABK 91.

 

Dato: 26.03.2009

 

Deltagere:   Jytte – Anni – Claus M – Tina – Kell – Mia – Sv. Aage – Britt – Ulrik – Jan – Kurt – Poul – Niels – Ronni – Thomas – Britta -Michael – Lars – Anders – Henning – Tomas – Jakob – Claus C

 

 

Referent: Claus C

 

Dagsorden:

 

1.                          Valg af dirigent

2.                          Aflæggelse af beretning

3.                          Forelæggelse af regnskab

4.                          Indkomne forslag

5.                          Fastsættelse af kontingent

6.                          Valg til bestyrelse (På valg er: Anders, Tomas, Henning, Michael)

7.                          Valg af suppleanter til bestyrelsen (Jakob, Jytte)

8.                          Valg af revisor og revisorsuppleant (Otto, Jørgen)

9.                          Eventuelt

 

 

1.

Claus C bød velkommen og foreslog Kell Eriksen som dirigent. Kell modtog og takkede for valget. Kell gav straks ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2.

Beretningen indeholdt i år positive tiltag i ungdomsafdelingen der nu igen er på højde med de bedste år i klubben. ABK’s hjemmeside, vores store motionsafdeling, juleafslutning og klubmesterskaberne blev også berørt. Desværre bød beretningen også på negative oplevelser bl.a. med DGI og et arrangement med Søndermarksskolen der stort set gik i vasken. Uddeling af årets vandrepokal, årets ungdomsspiller og kammerat. Beretningen blev godkendt af en enig bestyrelse

 

3.

Michael fremlagde regnskabet der i år balancerede på nullet. Vi forventer et lignende resultat for næste år. Regnskabet blev godkendt.

 

4.

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring for uddeling af vandrepokalen, hvilket blev vedtaget.

 

5.

Kontingentet foreslog bestyrelsen uændret hvilket også blev vedtaget.

 

6.

Valget til bestyrelsen så ud som følger

Anders – ønsker ikke genvalg da han er rejst fra byen

Michael – modtager genvalg

Tomas  -  modtager genvalg

Henning - modtager genvalg

Michael, Tomas og Henning modtog genvalg

Bestyrelsen foreslog Gert Jørgensen som kandidat til bestyrelsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

 

7.

Valg af suppleanter så ud som følger

Jakob – modtager ikke genvalg

Jytte – modtager genvalg

Jytte modtog genvalg og rykkede frem som 1 suppleant

Anni stillede op og blev valgt som 2. suppleant

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant så ud som følger

Otto – modtager ikke genvalg

Jørgen – modtager genvalg som revisor

Jørgen modtog genvalg

John R. stillede op og blev valgt som revisorsuppleant

9.

Ingen punkter under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse og forsamlingen for ro og orden.